حجه الاسلام آقای حاج سید حسن مجتهد خراسانی
حجه الاسلام آقای حاج سید حسن مجتهد خراسانی (طاب ثراه) فرزند میرزای پیش نماز، در نیمه اول قرن سیزدهم هجری قمری در یکی از شهرهای جنوب خراسان به نام «بشرویه» پا به عرصه وجود گذاشت. معظم له به علت تربیت خانوادگی و به سبب اشتیاق و علاقه وافری که به دین مبین اسلام داشت، تمام زندگی ساده و بی آلایش خود را در راه تبلیغ معارف دینی و نشر علوم اسلامی و تهیه و تدوین کتب و رسالات علمی مصروف داشت و آثار ارزنده ای که از فقید سعید بجا مانده است نشانه توفیق و عنایت خاصی است که شامل حال وی بوده است.