حمزه بن کربلایی حسن بن ملا محمد اسماعیل مشهور به آخوند کربلایی حمزه یا ملا حمزه، در اواخر سده سیزدهم هجری قمری و در نهایت سادگی زندگی نموده بعضا در صحبت هایش، نکاتی لطیف و جالب داشته است. ملا حمزه مراحل تحصیل خود را در بشرویه گذرانید و به عربی نیز تسلط کامل یافت، خط نسخ را بسیار زیبا می نوشت و تعدادی از کتب خطی موجود در کتابخانه امام علی نقی (ع) بشرویه به خط این عالم می باشد.