سید جواد بشروی(بشروی حائری)
سید جواد (م ح 1290 ق) فرزند سید حسن بن محمد باقربن سید عبد المطلب حسینی عریضی، از علمای شیعه، ولادت و نشات وی در کربلا بود. پس از تکمیل علوم اولیه و مقدمات، فقه و اصول را از محضر دزس پدرش و ملا محمد صالح برغانی حائری(م1271 ق) و شریف العلماء مازندرانی حائری(م 1246) فرا گرفت و به درجه اجتهاد نائل گشت و به تدریس و فتوی و امام جماعت پرداخت و از علما و فقهای کربلا بود. از آثار موجود او حواشی برکتاب الکافیه و اصول، نوشته پدرش است که نسخه اصل به خط مولف در کتابخانه آستان قدس رضوی محفوظ است.