علی اکبر ابن محمد مهدی بشرویی به سال 1218 در بشرویه متولد شد و در نزد پدر به تحصیل علم پرداخت و از وجود سایر علمای بشرویه بهره جست . مرحوم ملاعلی اکبر مباحثه ای با ملاحسین( از بزرگان فرقه بهائیت ) می نماید و با استدلالات قوی او را مغلوب ساخته و عقاید وی را رد و او را تکفیر مینماید.