باغ خان یکی دیگر از منازل قدیمی است که در بافت قدیمی شهر بشرویه و در خیابان ملاعبدا... تونی، کوچه ملاسعدی واقع شده است .این منزل متعلق به امیرحسن‌خان طبسی بوده و به باغ خان مشهور گردیده است

باغ خان یکی دیگر از منازل قدیمی است که در بافت قدیمی شهر بشرویه و در خیابان ملاعبدا... تونی، کوچه ملاسعدی واقع شده است .این منزل متعلق به امیرحسن‌خان طبسی بوده و به باغ خان مشهور گردیده است و اواسط دوره قاجاریه به سبک ابنیه‌ی زیبا و خاص آن دوره ساخته شده است. مصالح به کار رفته در این بنا خشت خام وگل می‌باشد که نمای بیرونی آن با کاهگل و قاب‌بندی‌های گچی تزئین شده است.این بنا دارای حیاطی مربع شکل و بزرگ است که اتاق‌هایی در اطراف آن ساخته شده است. این اتاق‌ها دارای سردرهایی رسمی‌بندی شده و پایه‌ها و دیوارهایی آراسته با ترنج‌های گچ‌بری شده است . در میانه ضلع غربی و شرقی حیاط دو ایوان روبروی هم بنا شده و شاه‌نشین منزل در پشت ایوان شرقی قرار گرفته است. در پشت این ایوان بادگیری وجود داشته که اکنون از بین رفته است. بخش اعظم بادگیر به داخل شاه‌نشین و شعبه‌ای از آن به سردابه‌ی مستطیل شکل زیر ایوان راه می‌یافته. بادگیر سالمی در بخش جنوبی بنا قرار دارد که به اتاق هشت ضلعی حوض‌خانه متصل است. حوض‌خانه این سازه دارای تزئینات زیبای گچبری و رسمی‌بندی استادانه‌ای در قسمت گنبد می‌باشد.نور فضا بوسیله پنجره‌های مشبک واقع بر ساقه هشت ضلعی گنبد کلاه فرنگی تأمین می‌گردد. شاخه‌ای از آب قنات بشرویه درون حوض‌خانه وارد شده واز آن جا به منظور آبیاری درختان باغ به حیاط هدایت می‌شده است. بخش‌های دیگر منزل شامل اتاق‌های نشیمن تابستانه و زمستانه،انبار، تنورخانه و ... می‌باشد که فاقد هرگونه تزئینات می‌باشد.