دسته: مناقصات و مزایدات
بازدید: 349

«آگهي مناقصه»


شهرداري بشرويه درنظردارد به استناد تصويب نامه‌ي شماره 131- 97/7/17 شوراي محترم اسلامي شهر

امورات مربوط به وصول عوارض نوسازی ،کسب وپیشه وبهای خدمات شهری

را برابر شرایط اجرایی شهرداری برای مدت 15 ماه به متقاضيان واجدصلاحیت واگذار نمايد.

متقاضیان‌ می‌توانند ازمورخه97/08/27 لغایت97/09/08 جهت‌دریافت اسناد مناقصه (شرح مشخصات و شروط در اسناد مناقصه مندرج است) به‌واحد درآمد ونوسازی شهرداری مراجعه یااز طریق‌پرتال شهرداری بشرویه به‌نشانیwww.Boshrooyeh.ir دریافت‌نمایند. و یا جهت کسب اطلاع از شرایط مناقصه با شماره تلفن1-05632787200 داخلی 132 تماس حاصل نمایند. پیشنهادات باید تا پایان وقت‌اداری روز پنجشنبه مورخ 97/09/15 تحویل دبیرخانه شهرداری شود و شرکت‌کنندگان در مزایده بایستی تضمین شرکت در مناقصه را به حساب سپرده شهرداری واریز و یا ضمانت‌نامه بانکی ارائه نمایند.

در ضمن شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار بوده و هزینه آگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

                              روابط عمومی شهرداری بشرویه

برای دریافت اسناد مناقصه روی عناوین کلیک کنید.

قانون منع مداخله کارکنان دولت

شرایط عمومی مناقصه

شرایط اختصاصی مناقصه

قیمت پیشنهادی

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز98
بازدید دیروز127
بازدید هفته678
بازدید ماه225
کل بازدید231636