دسته: مناقصات و مزایدات
بازدید: 173

شهرداري بشرويه درنظردارد به استناد نامه شماره 1561 -98/9/21 شوراي محترم اسلامي شهر مديريت و انجام خدمات پسماند شامل : جمع آوري، تفکیک و بازيافت پسماندهاي خشک شهر بشرويه ازکلیه مبادي تولید را برابر شرايط اجرايي شهرداري براي مدت سه سال به متقاضیان واجد صلاحیت واگذار نمايد.


متقاضیان مي توانند ازمورخ جهت دريافت اسناد مزايده به واحد خدمات لغایت شهري شهرداري مراجعه يا از طريق پورتال شهرداري بشرويه به نشاني www.Boshrooyeh.ir دريافت نمايند. و يا جهت کسب اطلاع از شرايط مزايده با شماره تلفن 05632787200 داخلي -108(واحد خدمات شهري) تماس حاصل نمايند.

پیشنهادات بايد تا پايان وقت اداري روز پنجشنبه 98/11/17 تحويل دبیرخانه شهرداري شود. سپرده شرکت در مزايده مبلغ 28.080.000  ريال مي باشد که متقاضي بايد مبلغ مذکور را بصورت ضمانت نامه بانکي يا اسناد خزانه يا نقدي بحساب  شماره 0106080430003 بانک ملي بنام شهرداري واريزنمايد.
برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد.
شهرداري در رد يا قبول هريک از پیشنهادها مختار است.
ساير اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

 

حسین بلالي شهرداربشرويه

برای دریافت اسناد تجدید مزایده بر روی هر مورد کلیک کنید.

اسناد مزایده

قرارداد

قیمت پیشنهادی

شرایط اختصاصی

شرایط عمومی

تعهد منع مداخله کارکنان دولت

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز136
بازدید دیروز171
بازدید هفته1451
بازدید ماه3452
کل بازدید247901