دسته: مناقصات و مزایدات
بازدید: 454

شهرداري بشرویه به استناد تصويب نامه شماره 236 مورخ 1398/11/01 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به

ازطريق مزايده كتبي يا براساس قرارداد اجاره واگذار نمايد.

 متقاضيان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی مزایده (1398/12/07) و با توجه به شرایط مزایده پیشنهادات خود را در قالب اسناد شرکت در مزایده تکمیل و در پاکت سربسته به همراه سپرده تا ساعت 10 صبح شنبه مورخ 1398/12/24 دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

پیشنهادات واصله راس ساعت 13 روز شنبه مورخ 98/12/24 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

شروط:

1) برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه نماید.

2) متقاضیان میبایست 5 درصد قیمت پایه ملک مورد تقاضا را به حساب سپرده 0106080430003 شهرداري بشرويه نزد بانك ملي شعبه بشرويه واریز و فیش مربوطه را بهمراه مدارک ضمیمه نماید.

3) برنده مزایده می بایست پس از انجام مزایده و ابلاغ قانونی حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز وجه و تنظیم قرارداد اقدام نماید.

چنانچه نفراول درمهلت مقرر حاضربه انعقاد قرارداد و واريز وجه بحساب شهرداري نگردد سپرده او به‌ نفع شهرداري ضبط و شهرداري بانفردوم كه حائز شرايط باشد انعقاد قرارداد خواهد نمود و نفر دوم نيز چنانچه در مهلت تعيين شده حاضر به تنظيم قرارداد نگرديد همانند نفراول با او رفتار خواهد شد همچنين شهرداري فرد سوم را بعنوان برنده مزايده معرفي خواهد نمود.

4) به‌ پیشنهادهای‌ مخدوش، فاقد فیش واریزی، مشروط، مغایر با آگهی، فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5) تمامی هزینه‌های تنظیم سند، آگهی مزایده، کارشناسی و هزینه‌ های متعلقه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

6) سایر شروط اعلام نشده براساس آیین نامه مالی شهرداریهای کشور و قانون معاملات دولتی خواهد بود.

7) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار است.

8) متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 32787705 تماس حاصل نمایند./ 

مدارک مورد نیاز از طریق لینک های زیر قابل دریافت است.

لیست قطعات

کروکی هاکروکی ها

شرایط و مدارک مورد نیازشرایط و مدارک مورد نیاز

تعهد نامهتعهد نامه

قیمت پیشنهادی خرید

قیمت پیشنهادی اجاره قیمت پیشنهادی اجاره

 

روابط عمومی شهرداری بشرویه

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز51
بازدید دیروز64
بازدید هفته370
بازدید ماه304
کل بازدید333834