مراسم کلنگ زنی بهسازی و احداث پروژه پارک بهارستان در انتهای بلوار قائم آل محمد (عج) شهر بشرویه با حضور معاون محترم استاندار، فرماندار محترم ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مسئولین شهرستان در هفته دولت انجام شد.

پارک جنگلی بهارستان حدود 10 هکتار است  که بهسازی آن در 3 مرحله و جمعا به مساحت 80000 متر مربع و با هزینه ای حدود 8 میلیارد ریال اعتبار انجام خواهد شد.