مهندس حلاج مقدم مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی از پروژه های در دست اقدام شهرداری بشرویه شامل: احداث بوستان مادر (شهرآرا) ، احداث بوستان امید (پارک خطی حاشیه بلوار خلیج فارس) ،بهسازی خیابان تاریخی حاج علی اشرف، آسفالت معابر و ... بازدید کرد.