حجاج محترم بشرویه ای:

حمد و سپاس بیکران معبودی را که توفیق طواف معبد عشق و زیارت مرقد معشوق و دخت گرانقدرش به همراه زیارت قبور مطهر و به گُل نشسته در بقیع را بهره و نصیب تان ساخت.

بازگشت مسرت بخش شما ( در کمال صحت وسلامت ) از سفر روحانی و ملکوتی حرم امن الهی، مکه مکرمه و مدینه منوره، قلبمان را روشن نمود و پرنده  دلمان را در طواف خانه  عشق به پرواز در آورد.

حجکم مقبول و سعیکم مشکور

روابط عمومی شهرداری بشرویه

 

ژ