همایش همیاران پلیس در مدرسه شهید منتظری بشرویه برگزار گردید.

 

دراین همایش که به مناسبت هفته نیروی انتظامی توسط راهنمایی و رانندگی و با مشارکت شهرداری بشرویه و آموزش و پروش شهرستان برگزار شد تعداد 10 دست وسیله شامل: کلاه، راکد و کاور به دانش آموزان همیار پلیس تحویل گردید.