9 اردیبهشت سالروز تشکیل شوراهای اسلامی و روز شوراها گرامی باد.