جشنواره نقاشی با استقبال پرشور کودکان و نوجوانان بشرویه در محل پارک گلستان برگزار شد.

در پایان به کلیه شرکت کنندگان هدایایی از طرف شهرداری و شورای اسلامی شهر بشرویه اهدا گردید.