کودکان و نونهالان مهد ها و نیز دانش اموزان مدارس به مناسبت هفته آتش نشانی با وظایف آتش نشانی از نزدیک آشنا شدند.

به همین مناسبت پرسنل آتش نشانی شهرداری بشرویه با حضور در مدارس و مهد های کودک، آموزش های لازم به منظور پیشگیری از وقوع حواث و اتش سوزی و نکات ایمنی را به آنها آموزش دادند.