آقای حاج سید حسن سلیمانی صاحب کتاب ضیاء الاشعار می باشد. این دیوان شعر که در مناقب و مائب ائمه اطهار(ع) می باشد، دارای 4089 بیت شعر است. در ابتدای ضیاء الاشعار شرح حال وی چنین آمده است:

 

آقای حاج سید حسن سلیمانی صاحب کتاب ضیاء الاشعار می باشد. این دیوان شعر که در مناقب و مائب ائمه اطهار(ع) می باشد، دارای 4089 بیت شعر است. در ابتدای ضیاء الاشعار شرح حال وی چنین آمده است:
« آقای حاج سید حسن سلیمانی فرزند سید سلیمان در سال 1287 شمسی مطابق  با نهمین شب ربیع الاول 1327 هـ ق در خانواده ای فقیر چشم به جهان گشود و در نزد آخوند، فقط به تعلیم قرآن توفیق یافت که به واسطه عدم توانایی، ادامه تحصیل برایش مقدور نبود. لذا به کمک کاری پدر به شغل دامداری و امور زراعت پرد اخت و از همان اوان نوجوانی بواسطه صدای خوشی که داشت ، عاشق و مجذ وب مرثیه خوانی و نوحه سرایی بود و ضمن گرفتاری های یومیه و خدمتگزاری پرد مادر اففتاده در مجالس شرکت می نمود  و با علاقه و ایمان ، به نوحه خوانی ادامه می داد .
آقای حاج سید حسن سلیما نی به سال 1415قمری برابر پانزهم دی ماه سال 1373 در سن 81 سا لگی بدرود حیات گفت و در بهشت امام حسین بشرویه به خاک سپرده شد . قابل ذکر اینکه فوت ایشان در شب ولادت حضرت ابوالفضل اتفاق افتاد که خود از علاقه مندان و خدمتگزاران آن حضرت بود .