استان خراسان جنوبی، دارای ۱۱ شهرستان، ۲۵ بخش، ۶۱ دهستان و ۲۸ شهر است.

شهرستان بشرویه به مرکزیت شهر بشرویه، از شهرستان‌های استان خراسان جنوبی می‌باشد. این شهرستان تا آبان ۱۳۸۷، یکی از بخش‌های شهرستان فردوس بود که در این سال به شهرستان ارتقاء پیدا کرد

جمعیت این شهرستان بر طبق سرشماری سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۴٬۶۸۳ نفر است. از این میزان جمعیت، ۶٬۴۱۱ نفر در روستاها و ۱۸٬۲۷۲ نفر در شهرهای بشرویه و ارسک ساکن بوده‌اند.

تقسیمات کشوری

این شهرستان دارای ۲ بخش، ۴ دهستان و یک نقطه شهری است:[۳]

    بخش مرکزی با جمعیت ۱۷٬۳۹۰ نفر
        دهستان کرند
        دهستان علی جمال
    بخش ارسک با جمعیت ۵٬۶۵۵ نفر
        دهستان ارسک
        دهستان رقه