در حال جمع آوری اطلاعات

همشهریان محترم در صورتی که اطلاعاتی درخصوص اولین ها شامل اولین‌های صنایع، علمی، ورزشی و ... دارند با شماره های شهرداری بشرویه واحد فناوری (داخلی 120) تماس گرفته و اطلاعات و مستندات خود را ارائه نمایند