دسته: مناقصات و مزایدات
بازدید: 41

آگهي مزايده عمومی

شهرداري بشرویه به استناد تصويب نامه های شماره 187 مورخ 1402/11/12 شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به فروش تعدادي محدودي قطعات  تجاري در بازار سنتی  بشرح ذیل ازطريق مزايده كتبي براساس قرارداد فروش واگذار نمايد.

 

ليست قطعات تجاري فاز دو بازار سنتي پیشنهادی جهت فروش از طریق مزايده                                   (خرداد ماه 1403)                                                                                                                                      

فاز

بلوک

(نوسازی)

شماره قطعه

مساحت

(مترمربع)

ارزش هرمترمربع

(قيمت پايه)

ارزش کل ملک

(قيمت پايه)

%5درصد قیمت پایه

توضیحات

ملاحضات

2

182

104

24/20

310.000.000 ریال

7.502.000.000 ریال

375.100.000ریال

عرض گذر 4 متر

باپروانه همکف تجاری و زیرزمین انباری

2

182

106

24/20

310.000.000 ریال

7.502.000.000 ریال

375.100.000ریال

عرض گذر 4 متر

2

182

108

24/20

310.000.000 ریال

7.502.000.000 ریال

375.100.000ریال

عرض گذر 4 متر

2

182

110

24/20

310.000.000 ریال

7.502.000.000 ریال

375.100.000ریال

عرض گذر 4 متر

2

182

112

24/20

310.000.000 ریال

7.502.000.000 ریال

375.100.000ریال

عرض گذر 4 متر

2

70

9

24/40

435.000.000 ریال

10.614.000.000 ریال

530.700.000ریال

عرض گذر 8 متر

2

70

10

24/40

435.000.000 ريال

10.614.000.000 ريال

530.700.000 ريال

عرض گذر 8 متر

2

70

19

24/40

430.000.000 ریال

10.492.000.000 ریال

524.600.000ریال

عرض گذر 4 متر

2

70

20

24/40

430.000.000 ريال

10.492.000.000 ريال

524.600.000 ريال

عرض گذر 4 متر

متقاضيان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی مزایده ( 1403/03/101) وباتوجه به شرایط مزایده پیشنهادات خود را در قالب اسناد شرکت در مزایده تکمیل و در پاکت سربسته به همراه سپرده تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه مورخ 1403/03/20  به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

پیشنهادات واصله راس ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 1403/03/22 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات شهرداری در محل شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

شروط:

1)برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه نماید.

2)متقاضیان میبایست 5درصد قیمت پایه ملک مورد تقاضا را به حساب سپرده 0106080430003 شهرداري بشرويه نزد بانك ملي شعبه بشرويه واریز و فیش مربوطه را بهمراه مدارک ضمیمه نماید.

3)برنده مزایده میبایست پس از انجام مزایده و ابلاغ قانونی حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز وجه و تنظیم قرارداد اقدام در غیر اینصورت سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و با نفر دوم براساس آیین نامه مالی شهرداریهای کشور و قانون معاملات دولتی تنظیم قرارداد خواهد شد.

4)به‌پیشنهادهای‌مخدوش،فاقدفیش واریزی، مشروط، مغایر با آگهی، فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5)تمامی هزینه‌های تنظیم سند،آگهی مزایده،کارشناسی و هزینه‌های متعلقه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

6)سایر شروط اعلام نشده براساس آیین نامه مالی شهرداریهای کشور و قانون معاملات دولتی خواهد بود.

7) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار است.

8)متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 32787200 داخلی 109 تماس حاصل نمایند./

 

لینک دریافت اسناد

روابط عمومي شهرداري بشرويه

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز50
بازدید دیروز310
بازدید هفته1060
بازدید ماه2655
کل بازدید420274