دسته: مناقصات و مزایدات
بازدید: 896

شهرداري بشرویه به استناد مصوبات شوراي محترم اسلامي شهر در نظر دارد نسبت به

1-فروش قطعات تجاري (بازار سنتي –حاشیه میدان شهدا)

2-فروش منزل مسکونی خیابان حجت

3-اجاره عمارت پناهی(بوم گردی)

ازطريق مزايده كتبي يا براساس قرارداد اجاره واگذار نمايد.

 

متقاضيان می‌توانند از تاریخ انتشار آگهی مزایده 1399/10/25 وباتوجه به شرایط مزایده پیشنهادات خود را در قالب اسناد شرکت درمزایده تکمیل‌و در پاکت سربسته به همراه سپرده تا ساعت 14:30 روز ‌شنبه مورخ 1399/11/11 به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

پیشنهادات واصله راس ساعت 12روز سه‌شنبه مورخ 1399/11/12 با حضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات شهرداری باز و قرائت خواهد شد.

شروط:

1)برنده مزایده کسی خواهد بود که بالاترین مبلغ پیشنهادی را ارائه نماید.

2)متقاضیان میبایست 5درصد قیمت پایه ملک مورد تقاضا را به حساب سپرده 0106080430003 شهرداري بشرويه نزد بانك ملي شعبه بشرويه واریز و فیش مربوطه را بهمراه مدارک ضمیمه نماید.

3)برنده مزایده میبایست پس از انجام مزایده و ابلاغ قانونی حداکثر ظرف مدت هفت روز نسبت به واریز وجه و تنظیم قرارداد اقدام نماید.چنانچه نفراول درمهلت مقرر حاضربه انعقاد قرارداد و واريزوجه بحساب شهرداري نگردد سپرده او به‌نفع شهرداري ضبط وشهرداري بانفردوم كه حائزشرايط باشدانعقادقرارداد خواهد نمود ونفردوم نيزچنانچه درمهلت تعيين شده حاضر به تنظيم قرارداد نگرديد همانند نفراول با او رفتار خواهد شد همچنين شهرداري فردسوم را بعنوان برنده مزايده معرفي خواهدنمود.

4)به‌پیشنهادهای‌مخدوش،فاقدفیش واریزی، مشروط، مغایر با آگهی، فاقد امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5)تمامی هزینه‌های تنظیم سند،آگهی مزایده،کارشناسی و هزینه‌های متعلقه برعهده برنده مزایده خواهد بود.

6)سایر شروط اعلام نشده براساس آیین نامه مالی شهرداریهای کشور و قانون معاملات دولتی خواهد بود.

7) شهرداری در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار است.

8)متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری به شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 32787705 تماس حاصل نمایند./      

برای دریافت اسناد مزایده کلیک کنید.

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز16
بازدید دیروز101
بازدید هفته326
بازدید ماه2053
کل بازدید416424