بهسازی ابتدای بلوار جهاد در حال انجام است.

بهسازی بلوار جهاد با هدف ایجاد مبلمان شهری جدید و نیز جلو گیری از هدر رفت مصرف آب فضای سبز در متراژی حدود 100 متر از ابتدای آن آغاز شد.

به گفته مهندس بلالی شهردار بشرویه این پروژه بر اساس طراحی صورت گرفته به منظور زیباسازی فضای شهری و نیز جلوگیری از مصرفه بی رویه آب در مناطق بدون فضای سبز موجود در این بلوار اجرا می گردد.

شهردار بشرویه نیز در ادامه با اشراه به نصب پایه چراغ های تزئینی و آبنما در ابتدای بلوار افزود: در  آینده ادامه بلوار نیز انشالله بهسازی خواهد شد .