تمدید شد👇👇

🎁 %۳۲ تخفیف عوارض و بهای خدمات شهرداری بشرویه برای شهروندان خوش حساب
⏳فرصت تا پایان آبان ماه سال ۱۳۹۸
🧮جهت کسب اطلاعات بیشتر به واحد درآمد شهرداری بشرویه مراجعه فرمایید.