در دومین روز از دهه مبارک فجر طرح تفکیک پسماند در مدارس توسط شهرداری بشرویه در مدرسه مرحوم حاج میرزاعباس سالار صادقی برگزار گردید.

این طرح در 5 مدرسه منتخب دیگری که توسط مدیریت آموزش و پرورش بشرویه انجام گرفته است