در پنجمین روز از دهه مبارک فجر مهندس معتمدیان استاندار محترم خراسان جنوبی به شهرستان بشرویه سفر کردند.