جشنواره  " به رنگ آزادی " ویژه کودکان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اجرای برنامه های شاد، مثل قصه گویی، شعرخوانی، نقاشی ، نمایش عروسکی و ... برگزار شد.