انتخابات

در واقع یک نفس تازه دادن به ملّت ایران است.

مقام معظم رهبری(مدظله العالی)