دسته: سرخط آخرین خبرها
بازدید: 1000

شهرداری بشرویه در نظر دارد بر اساس صورتجلسه شماره 259 به تاریخ 99/04/02 شورای محترم اسلامی شهر بشرویه نسبت به واگذاری امورات شهرداری با رعایت آئین نامه معاملاتی شهرداری ها از طریق مناقصه عمومی به شرکت های ذی صلاح اقدام نماید.

ردیف

شرح مناقصه

حجم کار

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریال

رشته مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در مناقصه

1

واگذاری امورات شهرداری به شرکت های ذیصلاح

نفر / ساعت

200/000/000

شرکت‌های دارای صلاحیت در انجام امور خدماتی

1-واریز نقدی به حساب جاری0106080430003

2-ضمانتنامه بانکی

3-چک تضمین شده بانکی

کارفرما: شهرداری بشرویه

محل تامین اعتبار: منابع داخلی شهرداری و بودجه دانشگاه علمی کاربردی

تاریخ دریافت اسناد شرکت در مناقصه: از تاریخ 99/06/15 لغایت 99/06/29

تاریخ تحویل اسناد مناقصه: پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 98/06/29 

محل تسلیم پاکات مناقصه: بشرویه- ساختمان اداری شهرداری

شروط:

تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه: ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخ 99/06/30

لازم به توضیح است پاکات ارزیابی،تضمین مناقصه و پیشنهاد قیمت با هم دریافت و پس از ارزیابی و تایید تضمین ارائه شده، پیشنهاد قیمت شرکتهای تایید شده بازگشایی خواهد شد.

 جهت دریافت اطلاعات لازم و اخذ مدارک شرکت در مناقصه به دبیرخانه شهرداری يا با کلیک بر روی موارد ذیل مراجعه نمایند.

     روابط عمومي شهرداري بشرويه

فرم قرارداد

فرم قانون منع مداخله کارکنان دولت

فرم پیشنهاد قیمت

فرم شرایط اختصاصی

فرم شرایط عمومی

نقشه شهر

راه های ارتباطی

سامانه ارتباط مردمی : 137

سامانه پیامک شهرداري : 10005632772200

تلفن ‌های شهرداری : 1--32787200 و 32787211 و 32787157 -056

فکس شهرداری : 05632787110

تلفن روابط عمومی:05632787002

فکس روابط عمومی:05632787110

پست الکترونیک : info@boshrooyeh.ir

آدرس : خراسان جنوبی-شهرستان بشرویه-ابتدای بلوار قائم (عج)

بازدید امروز18
بازدید دیروز89
بازدید هفته213
بازدید ماه2062
کل بازدید367058