🔰بازدیدهای روز سه شنبه ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۰:
✅ آماده سازی فضای سبز جهت کاشت گلهای فصلی
✅ لکه گیری آسفالت معابر
✅ احداث بوستان زائر
✅ درخواست مردمی
🔸️ انتهای حجت (1)
🔸 کوچه امام رضا(ع) 7
🔸 خیابان آزادگان
🔸 قدس (4)
💠 دیدار با مهندس عباسی شهردار محترم ارسک

photo 2021 11 03 12 04 11

photo 2021 11 03 12 03 48

photo 2021 11 03 12 04 18

photo 2021 11 03 12 04 07

photo 2021 11 03 12 03 58

photo 2021 11 03 12 04 25

photo 2021 11 03 12 04 29