photo 2021 11 11 11 40 52

🔰 برنامه ها و بازدیدهای روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۰:
✅ جلسه ستاد بازآفرینی شهری به ریاست فرماندار محترم در محل فرمانداری شهرستان بشرویه
✅ بازدید از کشتارگاه شهرداری با حضور روسای محترم شهر و شهرستان بشرویه
✅ بازدید از طرح "چراغ روشن" و عرض خداقوت به پرسنل محترم پلیس راه بشرویه با حضور روسای محترم شهر و شهرستان بشرویه
✅ حضور در مراسم ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز
✅ شرکت در مانور جست و جو و نجات در آوار
✅ عرض خداقوت به پرسنل محترم مدیریت توزیع برق شهرستان بشرویه با حضور روسای محترم شهر و شهرستان بشرویه
✅ بازدید مشترک با مدیر محترم توزیع برق شهرستان از نقاط مورد درخواست شهروندان محترم با حضور روسای محترم شهر و شهرستان بشرویه
✅ بازدید از احداث بوستان فرهنگ با حضور روسای محترم شهر و شهرستان بشرویه
✅ بازدید از چند درخواست مردمی با حضور روسای محترم شهر و شهرستان بشرویه

photo 2021 11 11 11 41 50

photo 2021 11 11 11 40 55

photo 2021 11 11 11 40 04

photo 2021 11 11 11 40 38

photo 2021 11 11 11 40 59

photo 2021 11 11 11 40 33

photo 2021 11 11 11 40 45

photo 2021 11 11 11 43 20