photo 2021 11 11 12 50 05

 

🔰 برنامه ها و بازدیدهای روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰:
✅ زیرسازی باند کندرو ضلع غربی بلوار امام رضا(ع)
✅ احداث بوستان فرهنگ
✅ اصلاح سیستم روشنایی قسمت قدیمی پارک بهارستان
✅ بازار امام رضا(ع)
✅ پیاده روسازی خیابان آزادگان

✅ فضای سبز
🔻 درخواست مردمی
🔹️✅ وضعیت آبراه در کوچه قدس ۱۶

photo 2021 11 11 12 50 33

photo 2021 11 11 12 50 30

photo 2021 11 11 12 50 21

photo 2021 11 11 12 50 58

photo 2021 11 11 12 50 45

photo 2021 11 11 12 51 05

photo 2021 11 11 12 50 48