photo 2021 11 11 13 06 13

🔰 برنامه ها و بازدیدهای روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰:
✅ احداث بوستان زائر
✅ احداث بوستان فرهنگ
✅ بازدید از پارکینگ بازار
✅ عرض خداقوت به همکاران فضای سبز
✅ زیرسازی کوچه انقلاب اسلامی ۳۱
✅ پیاده رو سازی خیابان آزادگان
🔸️بازدید از باشگاه ورزشی در حال احداث آقای خاکساری مقدم با حضور فرماندار محترم، معاون محترم سیاسی اجتماعی فرمانداری، ریاست محترم شورای اسلامی شهر، ریاست محترم ورزش و جوانان شهرستان بشرویه (درخواست مردمی)

photo 2021 11 11 13 06 55

photo 2021 11 11 13 06 52

photo 2021 11 11 13 06 31

photo 2021 11 11 13 06 34

photo 2021 11 11 13 06 39

photo 2021 11 11 13 06 44

photo 2021 11 11 13 07 01