photo 2021 11 13 09 11 58

?در روز پنجشنبه ۲۰ آبان انجام شد:
✅ آماده سازی و زیرسازی باند کندرو ضلع غربی بلوار امام رضا(ع) جهت عملیات آسفالت
✅ بازدید از احداث بوستان فرهنگ
✅ پیگیری درخواست مردمی اهالی کوچه معلم۹
✅ جلسه ساماندهی تاکسی های حمل و نقل درون شهری
✅ بازدید میدانی جانمایی ایستگاه ویژه تاکسی در محدوده میدان امام خمینی(ره)

photo 2021 11 13 09 12 28

photo 2021 11 13 09 12 20

photo 2021 11 13 09 12 14

photo 2021 11 13 09 12 50

photo 2021 11 13 09 12 54

photo 2021 11 13 09 12 37